Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, Уб

Краља Петра првог ослободиоца број 29, 14210 Уб

Позајмно одељење:

телефон: 014/411-663

e-mail адреса: info.bibliotekaub@gmail.com

Читаоница:

телефон: 014/412-505

e-mail адреса: citaonicaub@gmail.com

Управа:

телефон: 014/411-663

e-mail адреса: bibliotekaub@gmail.com

Захтев за информације од јавног значаја:

Краља Петра првог ослободиоца број 29, 14210 Уб

телефон: 014/411-663

e-mail адреса: bibliotekaub@gmail.com