Историјат

Уб је седамдесетих година деветнаестог века добио статус варошице и био је седиште тамнавског среза. Имао је тада око две хиљаде становника. Убска школа је добила четврти разред први пут седамдесетих година. Отворена је, такође, и женска основна школа. Градњом телеграфске станице и нове цркве учињен је велики напредак. Најобразованији грађани и велике патриоте посвећују све више пажње просвети и култури.

Захваљујући иницијативи грађана и подршци општине, основана је убска читаоница и то је прва установа културе у Убу. Убрзо после отварања читаонице основано је и Позоришно друштво. Читаоница је поседовала скроман инвентар и била је претплаћена на девет новина које су тада биле најприсутније у српским читаоницама и које су побуђивале највећу пажњу читалаца. У читаоници су држане беседе и предавања.

У извештају о читаоницама за 1874. годину пише: „Читаоница је имала 24 редовна члана од којих је сваки уложио по четрдесет гроша чаршијских, осим тога држане су у њену корист беседе, па нешто од тога и нешто од помоћи еснафа и појединаца доходак је умножен за 922 гроша и то за плаћање листова и послужиоца. Читаоница је примала листове: „Српске новине“, „Глас јавности“, „Будућност“, „Глас Црногорца“, „Застава“, „Школа“, „Јавор“ и „Видовдан“.“ Рад Читаонице је вероватно прекинут избијањем српско-турског рата (1878-1879).

Не постоје подаци да ли је Читаоница радила до краја XIX века. Почетком XX века (1901-1903 г.) Уб је имао Радничку књижницу. Осим тог податка није познато ништа више. Нова Радничка библиотека основана је 1912. године. О раду читаонице између два светска рата подаци су врло оскудни. После Другог светског рата библиотека је поново формирана као потреба обнављања просветног и културног живота у Убу. Библиотека је у наредним годинама доживљавала и узлете, али и падове. Стални проблем је био неодговарајући простор.

Бољи дани за библиотеку су дошли крајем осамдесетих година када је добијен бољи простор и књижни фонд је знатно увећан постојањем редовнијих средстава за куповину књига. Издвајањем библиотеке у самосталну установу стварају се услови за бржи и свестранији развој.

Градска библиотека ‘Божидар Кнежевић’ свакодневно од 7 до 15.30 сати грађанима Уба и околине нуди избор од преко 51.000 књига различитих жанрова. Најзаступљенија је белетристика, а све књиге се налазе у електронском каталогу https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search. У градској читаоници грађанима се радним данима нуди велики број часописа, дневних новина и друге литературе. У архиви библиотеке се као посебна вредност чувају сви бројеви „Тамнавских новина“ од првог издања.

Данас је Библиотека организатор књижевних вечери, промоција, трибина, литерарних, ликовних и конкурса фотографије, поетских сусрета, креативних радионица и сл. Бави се и издавачком делатношћу, самостално или у сарадњи са Установом за културу „Културни центар Уб“.